Sök
Filter

Säkerhet

Personuppgiftbehandling på vår webbplats


Phoneking Försäljning Sverige AB, org. Nr 556987-2285, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad, är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss genom att besöka vår hemsida. Med benämningen ”personuppgifter” nedan avses endast er IP-adress som är de enda personuppgifter vi kommer att behandla. Genom Google Analytics och Google Remarketing kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att anpassa den annonsering som du ser utifrån information och ditt tidigare surfande samt vidareutveckla våra tjänster och produkter. Med anledning av vårt användande av Google Analytics samt Google Remarketing kommer även dina personuppgifter att vidarebefordras och lagras på Googles globala serversystem.

Företaget samt Google kan komma att utvärdera ditt användande av vår webbplats och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande och i samband med detta använda dina personuppgifter. Google kan även, vid lagkrav eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google, överföra dina personuppgifter till tredje part. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

Genom att du besöker vår webbplatswww.laglampan.se samtycker du till sådan behandling av dina arbetsuppgifter som angetts ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom att skriftligen meddela oss detta till ovan angivna adress. Eftersom det är frivilligt att lämna personuppgifter har du rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Top